POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE - Mon Petit Coeur- hăinuțe pentru copii

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

La înregistrarea comenzii pe site-ul www.moprivee.com, Clientul oferă următoarea informație: numele, prenumele, adresa de livrare, adresa de e-mail, numărul de telefon, astfel Clientul acceptă prelucrarea datelor acestuia de către vânzător, inclusiv pentru promovarea produselor și serviciilor site-ului. Clientul trebuie să fie conștient de faptul că toată informația oferită pentru implementarea acestui serviciu nu va fi divulgată persoanelor sau site-urilor neautorizate. Excepție poate fi oferirea informației personale la cererea organelor competente ale Republicii Moldova sau la solicitarea instanței de judecată. Vânzătorul este responsabil pentru menținerea confidențialității informațiilor personale a Clientului. Clientul este obligat să furnizeze informații fiabile. În cazul în care Clientul oferă informații incorecte, vânzătorul nu este responsabil pentru informația dată și consecințele posibile.
 
 Datele cu caracter personal sunt informaţii, care pot fi utilizate pentru a afla identitatea unei persoane. Aici intră numele, adresa, adresa poştală, sexul, cetăţenia, data şi locul naşterii, coordonate bancare, numărul de telefon etc. În cazul în care doriți să beneficiați de procurarea produselor oferite prin intermediul magazinului online – va fi nevoie să ne furnizați informații personale. Datele sunt preluate doar în cazul când acceptați voluntar și în cunoștință de cauză transmiterea acestora către noi. În plus, pe lângă datele personale, sistemele noastre preiau în mod automat și o serie de informații anonime, care sunt folosite în scopul analizei gradului de utilizabilitate a site-ului și al optimizării serviciilor oferite. Prin completarea datelor Dvs. în formularul de creare de Comandă, declarați că acceptați necondiționat ca datele Dvs. personale să fie incluse în baza de date a M.O.Privee S.R.L. și vă dați acordul instant și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de către colaboratorii M.O.Privee S.R.L., pentru desfășurarea de către aceștia a activităților de mai sus.
 
Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de HG Nr. 1123 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a se adresa în justiție în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienții, de asemenea, au dreptul de a solicita ștergerea parțială sau totală a datelor personale și de a se opune prelucrării datelor personale. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către sediul M.O.Privee S.R.L. Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării Comenzilor.
 
Vă asigurăm că, fără acordul Dumneavoastră, M.O.Privee S.R.L., nu va divulga unei terțe persoane informațiile preluate, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, atunci când transmiterea acestor date este absolut necesară.
 
Cumpărătorii sunt responsabili de păstrarea confidențialității informațiilor personale, inclusiv de utilizarea cu grijă a datelor folosite pentru autentificare, indiferent dacă utilizarea acestor date se face cu sau fără voia Dumneavoastră. Din păcate niciun transfer de date prin Internet nu este garantat ca fiind în întregime sigur. Totuși, vom lua toate măsurile rezonabile pentru ca siguranța informațiilor Dumneavoastră personale să rămână intactă.
Selecteaza moneda